CAFÉ FREDEN

Diskussionsträffar på Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors (länk)

 

NÄSTA GÅNG

Torsdagen 26 september 2024

 

TIDIGARE EVENEMANG

Torsdagen 25 april 2024

Ulla Klötzer talade under rubriken Ett år med NATO - kvinnorörelsernas uppfattningar i de nordiska länderna och Baltikum i förhållande till Ryssland (PowerPoint). De militära utgifterna har ökat enormt, och i Finland har man inte haft en öppen diskussion om NATO-anslutningen, vare sig före anslutningen i april 2023 eller efter.

 

Torsdagen 23 november 2023

Marianne Laxén samtalade med Larrie Griffis: Styr gallupdemokratin vår säkerhetspolitik? Laxén har ägnat en stor del av sitt liv åt kampen för jämställdhet, både i förvärvslivet och på fritiden. Som en röd genom hennes liv går en feministisk vision om ett rättvist och solidariskt samhälle. Några planer på att avsluta kampen har hon inte. På Luckan diskuterade hon om Finlands NATO-anslutning och ställde samtidigt frågan; har fredsaktivism någon chans i en krigsivrande omvärld? Programmet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk).

 

Torsdagen 21 september 2023

Rättstandläkaren Helena Ranta samtalade med Inger Wirén. Hur ska krigsbrotten i Ukraina kunna dokumenteras? Professor Helena Ranta behandlade frågan utifrån sin stora erfarenhet av att som ledare eller medlem av rättsläkargrupper identifiera kroppar av avlidna för att dokumentera krigsbrott. Programmet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk).

 

Torsdagen 20 april 2023

Journalisten och författaren Jeanette Björkqvist samtalade med Larrie Griffis, kulturproducent på Luckan, om teman som varit och är viktiga för henne. Jeanette har ett starkt behov av att reda ut saker och älskar att gräva på djupet med fokus på människan. Hon har skrivit och talat mycket om marginaliserade grupper i Finland och utomlands - om människorätt, minoriteter och rasism. Programmet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk).

 

Torsdagen 23 februari 2023

Peter Mickwitz, författare och ordförande för PEN Finland, och Fredsvännernas ordförande Elisabeth Nordgren, tidigare mångårig PEN-ordförande, diskuterade PEN och dess verksamhet för yttrandefriheten. Programmet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk).

 

Torsdagen 24 november 2022

Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnesty Finland, talade om om hur accelererande klimatförändring påverkar mänskliga rättigheter på olika sätt. Diskussionen modereras av Inger Wirén. Programmet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk).

 

 

 

Torsdagen 22 september 2022

Claus Montonen, docent i teoretisk fysik, Helsingfors universitet och samordnare för ICAN Finland berättade om två viktiga kärnvapennedrustningskonferenser sommaren 2022: Förbudsavtalets första partsmöte i Wien i juni och Icke-spridningsavtalets uppföljningskonferens i New York i augusti. Han redogjorde också för bakgrunde till ikraftvarande kärnvapenavtal.

 

Torsdagen 28 april 2022

Tarja Cronberg, forskare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och ordförande för Finlands Fredsförbund, berättade om den internationella ordningen som gäller kärnvapen. Icke-spridningsavtalet NPT begränsar innehavet till fem länder som hade kärnvapen före januari 1967, och syftet är nedrustning på längre sikt. FN:s konvention om kärnvapenförbud, TPNW, antogs 2017 och trädde i kraft i januari 2021. Programmet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk).

 

Torsdagen 24 februari 2022

Otto Ekman, litteraturkritiker och forskare, talade om dagens mansroll, bl.a. om hur glorifiering av våld och till och med ett slags dödsdrift tycks höra till den moderna manliga självbilden.


Torsdagen 18 november 2021

Yrsa Grüne-Luoma, journalist och specialiserad på utrikes- och 
säkerhetspolitik, berättade om Afghanistan under de senaste
årtiondena. Hon har en lång erfarenhet av bevakningen av krigen på
Balkan och i Afghanistan, Irak och Syrien. Hon har också rapporterat
från alla dessa länder och har också arbetat för Internationella Röda
korset i olika krisområden. Programmet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk).

 

Torsdagen 14 oktober 2021

Gästtalare var fil. dr Elisabeth Stubb, som berättade om Leo Mechelin. Hennes bok om senatorns livshistoria kom ut på svenska i våras. Programmet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk, ej mixat).

 

 

Torsdagen 18 februari 2021

  MOT STJÄRNORNA

 - Kan kontakten med universum leda till en fredligare   samexistens?

 Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund talade om sin bok Mot stjärnorna. Strövtåg i universum. Han berättade bl.a. om hur stora rymdprojekt förutsätter internationellt samarbete och också kan bidra till att lösa problem här på jorden och förbättra människors liv. Fredsvännernas Kerstin Sumelius ställde frågor.  På grund av coronaläget arrangerades detta som ett online-evenemang, utan publik. Vi tackar Karl Norrbom och Larrie Griffis på Luckan för det tekniska genomförandet. Programmet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk).

 

Torsdagen 24 september 2020 

IDROTT OCH FRED 
- Hur kan idrotten främja fredsarbetet?

Kaj Kunnas, med 30-år som sportjournalist och ett stort engagemang för fred, berättade om hur idrott och politik påverkar varandra och de internationella relationerna. Han illustrerade bl.a. med  hur de olympiska spelen genom åren utnyttjats i propagandasyfte. Trots en mängd missförhållanden anser han ändå att idrotten varit och är fredsfrämjande.

 

Torsdagen 27 februari 2020 

KAN OCH BÖR MEDIA ARBETA MED ATT SPRIDA FREDS- OCH MÄNNISKORÄTTSFRÅGOR?

Jonas Jungar, chef för kvalitetskontroll och publikdialog på Svenska Yle, fungerade som inledare.

 

HIROSHIMADAGEN

Fredsvännerna deltar tillsammans med Fredsförbundet och Helsingfors kyrkliga samfällighet i arrangerandet av det årliga evenemanget 6.8 vid Tölöviken. Vi minns atombombsoffren i Hiroshima och Nagasaki, protesterar mot vansinnet med kärnvapenupprustning och påminner om vikten av fredsarbete. Programmet består av tal, musik och nedläggning av lyktor på vattnet. I stället för vid Amfiteatern bakom Operan ägde årets evenemang rum vid stranden bakom Finlandiahuset.

6.8.2023

Talare var europarlamentarikern Sirpa Pietikäinen och Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet. För musiken svarade duon Valtteri Bruun & Kiureli Sammallahti

 

FREDSPOSTEN 

Tidskriften Fredsposten (länk) utkommer med fyra nummer per år (april, juli,
oktober  och  december).

Fyra av Svenska Fredsvänners styrelsemedlemmar är också med i Fredspostens redaktionsråd.

Rabatterad prenumeration på Fredsposten ingår i Svenska Fredsvänners medlemsavgift.

En årsprenumeration utan medlemskap kostar 25 euro.

Fredsposten är medlem i Tidskriftscentralen. I Tidskriftscentralens pristävling utsåg president Tarja Halonen Fredsposten till årets kulturtidskrift 2022. Prisutdelningen ägde rum 18.6 på Bokens hus i Vasa. I och med priset är Fredsposten Tidskriftscentralens kandidat till den nordiska kulturtidskriftstävlingen som ordnas av Nordisk kulturtidskriftsförening NKTF.