CAFÉ FREDEN

Diskussionsträffar på Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors (länk)

 

NÄSTA GÅNG

Torsdagen 24 februari 2022, kl. 18

 

 

TIDIGARE EVENEMANG

Torsdagen 18 november 2021

Yrsa Grüne-Luoma, journalist och specialiserad på utrikes- och säkerhetspolitik, berättade om Afghanistan under de senaste årtiondena. Hon har en lång erfarenhet av bevakningen av krigen på Balkan och i Afghanistan, Irak och Syrien. Hon har också rapporterat från alla dessa länder och har också arbetat för Internationella Röda korset i olika krisområden.

 

Torsdagen 14 oktober 2021

Gästtalare var fil. dr Elisabeth Stubb, som berättade om Leo Mechelin. Hennes bok om senatorns livshistoria kom ut på svenska i våras.

Länk till evenemanget på YouTube (ej mixat).

 

Torsdagen 18 februari 2021

  MOT STJÄRNORNA

 - Kan kontakten med universum leda till en fredligare   samexistens?

 Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund talade om sin bok Mot stjärnorna. Strövtåg i universum. Han berättade bl.a. om hur stora rymdprojekt förutsätter internationellt samarbete och också kan bidra till att lösa problem här på jorden och förbättra människors liv. Fredsvännernas Kerstin Sumelius ställde frågor.  På grund av coronaläget arrangerades detta som ett online-evenemang, utan publik. Vi tackar Karl Norrbom och Larrie Griffis på Luckan för det tekniska genomförandet. Programmet i sin helhet kan ses på Luckans YouTube-kanal (länk).

 

Torsdagen 24 september 2020 

IDROTT OCH FRED 
- Hur kan idrotten främja fredsarbetet?

Kaj Kunnas, med 30-år som sportjournalist och ett stort engagemang för fred, berättade om hur idrott och politik påverkar varandra och de internationella relationerna. Han illustrerade bl.a. med  hur de olympiska spelen genom åren utnyttjats i propagandasyfte. Trots en mängd missförhållanden anser han ändå att idrotten varit och är fredsfrämjande.

 

Torsdagen 27 februari 2020 

KAN OCH BÖR MEDIA ARBETA MED ATT SPRIDA FREDS- OCH MÄNNISKORÄTTSFRÅGOR?

Jonas Jungar, chef för kvalitetskontroll och publikdialog på Svenska Yle, fungerade som inledare.

 

 

HIROSHIMADAGEN

Fredsvännerna deltar årligen i arrangerandet av programmet 6.8 vid Operans amfiteater, Tölöviken, tillsammans med Fredsförbundet och Helsingfors kyrkliga samfällighet.

2021

Vi samlades kl. 21 för att minnas atombombsoffren i Hiroshima och Nagasaki. Efter programmet lade vi lyktor på vattnet vid Tölövikens strand. Tal av Kari Enqvist, kosmolog och författare, och Raija Korhonen, pastor för socialt arbete. För musiken svarade Emma Salokoski och Johanna Juhola.

 

FREDSPOSTEN 


Tidskriften Fredsposten (länk) utkommer med fyra nummer per år (april, juli, oktober och december) 

Fyra av Svenska Fredsvänners styrelsemedlemmar är också med i Fredspostens redaktionsråd.

Rabatterad prenumeration på Fredsposten ingår i Svenska Fredsvänners medlemsavgift.

En årsprenumeration utan medlemskap kostar 25 euro.

Fredsposten är medlem i Tidskriftscentralen.