CAFÉ FREDEN

Diskussionsträffar på Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors (länk) Torsdagen 18 februari 2021 kl. 18

 MOT STJÄRNORNA

 - Kan kontakten med universum leda till en fredligare   samexistens?

 Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund är aktuell med boken Mot stjärnorna. Strövtåg i universum. Evenemanget med honom som gäst på Café Freden skulle ha ägt rum i november 2020 men blev uppskjutet på grund av coronaläget. Nu genomför vi det som ett online-evenemang, utan publik. Programmet kan ses live på Youtube och kommer senare att vara tillgängligt i redigerad form.

 

 

TIDIGARE EVENEMANG
 

Torsdagen 24 september 2020 

IDROTT OCH FRED 
- Hur kan idrotten främja fredsarbetet?

Kaj Kunnas, med 30-år som sportjournalist och ett stort engagemang för fred, berättade om hur idrott och politik påverkar varandra och de internationella relationerna. Han illustrerade bl.a. med  hur de olympiska spelen genom åren utnyttjats i propagandasyfte. Trots en mängd missförhållanden anser han ändå att idrotten varit och är fredsfrämjande.

 

Torsdagen 27 februari 2020 

KAN OCH BÖR MEDIA ARBETA MED ATT SPRIDA FREDS- OCH MÄNNISKORÄTTSFRÅGOR?

Jonas Jungar, chef för kvalitetskontroll och publikdialog på Svenska Yle, fungerade som inledare.

 

 

HIROSHIMADAGEN

Fredsvännerna deltar årligen i arrangerandet av programmet 6.8 vid Operans amfiteater, Tölöviken, tillsammans med Fredsförbundet och Helsingfors kyrkliga samfällighet.

 

FREDSPOSTEN 


Tidskriften Fredsposten (länk) utkommer med fyra nummer per år (april, juli, oktober och december) 

Fyra av Svenska Fredsvänners styrelsemedlemmar är också med i Fredspostens redaktionsråd.

Rabatterad prenumeration på Fredsposten ingår i Svenska Fredsvänners medlemsavgift.

En årsprenumeration utan medlemskap kostar 25 euro.

Fredsposten är medlem i Tidskriftscentralen.