KALENDER

 

2023

Torsdag 23.2 Café Freden på Luckan

Torsdag 20.4 Café Freden på Luckan

Onsdag 26.4 Årsmöte i Fredshemmet

Söndag 6.8 Hiroshimakväll, Tölöviken, bakom Finlandiahuset

Program, se under Verksamhet

Torsdag 21.9 FN:s internationella fredsdag

Torsdag 21.9 Café Freden på Luckan

Måndag 24.10 FN-dagen

Torsdag 23.11 Café Freden på Luckan

Torsdag 28.12 Julfest i Fredshemmet