KALENDER

 

2024

Torsdag 25.4 Café Freden på Luckan

Onsdag 15.5 Årsmöte i Fredshemmet

Tisdag 6.8 Hiroshimadagen

Lördag 21.9 FN:s internationella fredsdag

Torsdag 24.10 FN-dagen

 

2023

Torsdag 23.2 Café Freden på Luckan

Torsdag 20.4 Café Freden på Luckan

Onsdag 26.4 Årsmöte i Fredshemmet

Söndag 6.8 Hiroshimakväll, Tölöviken, bakom Finlandiahuset

Torsdag 21.9 FN:s internationella fredsdag

Torsdag 21.9 Café Freden på Luckan

Måndag 24.10 FN-dagen

Torsdag 23.11 Café Freden på Luckan

Torsdag 28.12 Julfest i Fredshemmet