KALENDER

 

2021

Torsdag 18.2.2021 Café Freden på Luckan, kl. 18

Torsdag 22.4 - fredag 23.4.2021 Årsmöte per e-post

Fredag 6.8.2021 Hiroshimakväll, Tölöviken, Amfiteatern vid Operan, kl. 21 (Program, se Verksamhet)

Torsdag 14.10.2021 Café Freden på Luckan, kl. 18

Söndag 24.10.2021 FN-dagen, fredsmärke av ljus byggs på Riksdagshusets trappa, kl. 18

Torsdag 18.11.2021 Café Freden på Luckan, kl. 18

 

2020

Torsdag 27.2 2020 Café Freden på Luckan, kl. 18

Tisdag 10.3,2020 Årsmöte i Fredshemmet, kl. 17

Torsdag 6.8.2020 Hiroshimakväll, Tölöviken, Amfiteatern vid Operan, kl. 21

Torsdag 24.9.2020 Café Freden på Luckan, kl. 18

Måndag 9.11.2020 Fredsstipendieutdelning på Luckan, kl. 18