KALENDER

 

2021

Torsdag 18.2.2021 Café Freden på Luckan, kl. 18 (online)

Torsdag 22.4 - fredag 23.4.2021 Årsmöte per e-post

Måndag 26.4.2021 kl. 15.30-16.30 Demonstration framför Domkyrkan: Tjernobyl 35 år - Fukushima 10 år! Tal, musik och annat program. Arrangörer: Kvinnor mot atomkraft, Kvinnor för fred, Gråterskorna och PAND - Artister för fred

Fredag 6.8.2021 Hiroshimakväll, Tölöviken, Amfiteatern vid Operan, kl. 21 (Program, se Verksamhet)

 

2020

Torsdag 27.2 2020 Café Freden på Luckan, kl. 18

Tisdag 10.3,2020 Årsmöte i Fredshemmet, kl. 17

Torsdag 6.8.2020 Hiroshimakväll, Tölöviken, Amfiteatern vid Operan, kl. 21

Torsdag 24.9.2020 Café Freden på Luckan, kl. 18

Måndag 9.11.2020 Fredsstipendieutdelning på Luckan, kl. 18