FREDSSTIPENDIUM

2018 instiftade Svenska Fredsvänner ett fredsstipendium på 1 000 euro att utdelas årligen eller vartannat år i början av november, kring datumet för föreningens konstituerande möte 9.11.1924. Diplomet är formgivet av Antonia Ringbom. Stipendieutdelningarna har ägt rum i Luckans trivsamma utrymmen på Georgsgatan. År 2023 utdelades inget fredsstipendium.

 

Stipendiemottagare 2022

Stipendiet tilldelades Claus Montonen, fysiker, och Kati Juva, läkare, som erkänsla för långvarigt, inspirerande och sakkunnigt engagemang inom fredsrörelsen och i synnerhet för insatserna som samordnare i Finland för nätverket International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, i kampen mot kärnvapen som ett existentiellt hot mot mänskligheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendiemottagare 2020

Stipendiet tilldelades medborgaraktivisten Sunniva Drake för hennes mod och starka engagemang i kampen mot orättvisor och för jämlikhet och fred. Särskilt har hon engagerat sig i flyktingars och asylsökandes prekära situation. I arbetslivet verkade hon som distriktschef för bibliotekstjänster vid Esbo stadsbibliotek men är nu pensionerad sedan en tid tillbaka. Hennes olika projekt för att hjälpa och stödja flyktingar och andra utsatta har inte alltid mött positiv respons, men hon kämpar vidare med det hon anser angeläget.

 

 

 

Stipendiemottagare 2019

Nätverket Kvinnor mot Atomkraft fick stipendiet för gruppens långvariga och konsekventa engagemang mot både militär och civil användning av kärnenergi. Stipendiet togs emot av Pirkko Lindberg, Lea Launokari och Ulla Klötzer.

 

Stipendiemottagare 2018

Stipendiet gick till den unga sameaktivisten Petra Laiti (Ásllat-Mihku Ilmára Mika Petra) för hennes målmedvetna engagemang i frågor som berör samernas framtid som Finlands enda ursprungsfolk. Hon informerar aktivt om samernas kultur och historia och argumenterar modigt för samernas sedvanerätt. Diplomet överräcktes av Fredsvännernas vice ordförande Yrsa von Hertzen, initiativtagaren till fredsstipendiet.